[...] sju år och nio månader, för att vara exakt…” Läs mer>Läs [...]