Så nära dina reflektioner hamnar de tankar jag hade när jag läste denna flerbottnade bok. Väldigt läsvärd.