Recension

: Felon
Felon Reginald Dwayne Betts
2021
WW Norton & Co
9/10

Att uttrycka fångenskapen

Utgiven 2021
ISBN 9780393542035
Sidor 112
Språk engelska

Om författaren

Reginald Dwayne Betts är poet och essäist. Han har skrivit tre diktsamlingar och en memoar. Han har studerat juridik vid Yale Law School och bor numera i New Haven i Connecticut med sin familj.

Sök efter boken

Det var Dudley Randall’s klassiska poesiantologi The Black Poets som gjorde att Reginald Dwayne Betts bestämde sig för att bli poet. Första gången han fick boken i sin hand var tack vare att någon, han vet inte vem, sköt in den till honom under hans fängelsedörr.

När Betts var 16 år dömdes han till åtta års fängelse för bilstöld. I The Black Poets kunde Betts läsa till exempel Etheridge Knight som var en poet som bland annat skrev om sina erfarenheter i fängelse. Det gjorde att Betts började se sina egna erfarenheter i ett större historiskt sammanhang. Han hade själv alltid skrivit poesi, men tidigare mest som ett sätt att få flickors uppmärksamhet. Randalls antologi fick honom att se poesin på ett nytt sätt och han insåg att poet var något som han skulle kunna vara och som skulle vara meningsfullt.

När människor kidnappades i Afrika och togs till Amerika för att säljas som slavar så blev de inte bara fråntagna sin rätt till frihet, utan de blev även fråntagna sina kulturella sammanhang och sina språk. Det enda sättet att kunna göra sig förstådd blev ofta att använda förtryckarens språk, men även det uttryckssättet blev förtryckt genom en aktiv nedvärdering av deras variation av uttal, ordval och grammatik jämfört med den förtryckande befolkningens uttryckssätt.

Hur kan en person med ett sådant arv uttrycka sina livserfarenheter? Att skriva om ett pågående förtryck som har sitt ursprung i att bland annat ha blivit av med sitt ursprungsspråk – hur kan man då använda förtryckarens språk för att ge uttryck för sin egen röst?

Betts gör det med en metod som han kallar för redaction, en slags redigering, med vilken han gör språket till sitt. Enligt Oxford English Dictionary så är den vanligaste betydelsen av redaction “an act of censoring a document by removing or blacking out certain words or passages prior to publication or release, esp. for legal, security, or confidentiality purposes.” Det finns även en äldre betydelse av ordet, som betyder ungefär “reaktion” eller “motstånd”.

I Felon varvar Betts dikter som handlar om hans egna erfarenheter med erasure poems som utgår från juridiska dokument som behandlar verkliga rättsfall. I dessa dikter är vissa ord och passager överstrukna för att lyfta fram en ny betydelse genom de ord som blir kvar. En variant av de här dikterna har tidigare ställts ut som konstverk på MoMA i New York av Betts tillsammans med Titus Kaphar, konstnären som även står för Felons bokomslag.

Originaldokumenten som dikterna utgår från är skrivna på ett juridiskt språk, som inte bara påverkar ordval och formuleringar, utan även vilket typsnitt de skrivits med. Inom juridiken används en method of redaction när allt som inte är relevant för ett juridiskt fall plockas bort. I Betts redaction poems tar han bort de ord som inte är relevanta för att uttrycka det som dikterna ska förmedla.

Men det är inte bara överstrykningarna som utgör Betts redaction-metod, utan som en del av tillvägagångssättet ingår även valet av typsnitt. I Felon används ett typsnitt som heter Redaction, skapat av designerna Forest Young och Jeremy Mickel, på uppdrag av Betts och Kaphar till MoMA-utställningen.

Inför utställningen ville Betts och Kaphar ha ett typsnitt som var relevant för utställningens tema och som även kunde vara fritt tillgängligt så att det kan spridas bortom utställningens tid och rum.

Young och Mickel skapade ett typsnitt som ligger relativt nära Times New Roman och New Century Schoolbook, som är två av de vanligaste tyspnitten för juridiska dokument i USA. En skillnad är dock att Redaction innehåller “negativ yta” i form av vit yta som äter sig in i vinklar och vrår i de svarta bokstäverna. Typsnittet finns även i sju olika varianter som motsvarar sju olika stadier av nedbrytning. På typsnittets websida förklaras att den här gradvisa nedbrytningen är en parallell till marginaliseringen av många människor inom dagens rättsväsende.

Det kan vara lätt att tro att redaction-metoden, alltså att ta bort en del ord och även en del av den svarta ytan i själva bokstäverna, skulle leda till tomhet eller avsaknaden av något. I Felon leder den här metoden i stället till skapandet av något nytt: ett nytt perspektiv, en ny form, ett nytt budskap. I stället för att göra människorna som de juridiska texterna behandlar osynliga så ökar deras synlighet.

Eva Wissting

Publicerad: 2021-03-25 00:00 / Uppdaterad: 2021-03-23 22:04

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #8412

2 kommentarer

Väldigt intressant anmälan, och här är nyttan med den digitala tekniken perfekt! Det var spännande att gå vidare till andra sidor med hjälp av länkarna i recensionen.

Lena Oregistrerad 2021-03-26 17:07
 

Vad fint att du tycker det Lena!

Eva Wissting Redaktionen 2021-03-27 02:09
 

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?