Recension

: I revolutionens namn
I revolutionens namn Carin Myrberg
2007
B4press
4/10

Franska revolutionens öde

Utgiven 2007
ISBN 9789185189458
Sidor 376

Om författaren

Carin Myrberg är konstnär och författare, och medverkar bl.a. regelbundet på Comic-con International Art Show.

Carin Myrberg – Författarens egen hemsida.

Sök efter boken

Året är 1804, och Napoleon Bonaparte ska just krönas till kejsare. Älskad av många, måhända, men inte av alla. Till exempel inte av Armand Duboix. Han minns och återberättar revolutionen. Han minns vad han själv har tvingats offra för revolutionen. Och han minns hur Napoleon har svikit revolutionens ideal. I bokens centrum står alltså denne Armand: tryckeriarbetare och medlem i jakobinklubben i Paris, senare krigsinvalid och bokhållare. Runt Armand figurerar också ett antal andra karaktärer: hans bror Jérome och hans syster Nichole, med sina respektive familjer.

Utifrån den här släktens öde berättas den franska revolutionens historia. Hur och varför Armand får för sig att återberätta sin historia framgår aldrig. Några gånger försvinner också bokens bärande tema, när handlingen helt plötsligt kan börja skildras ur helt andra personers perspektiv (exempelvis Ludvig XVI:s eller Robespierres).

Så man får nog konstatera att det är just revolutionen som står i fokus, och egentligen inte släkten Duboix. Karaktärerna är närmast stereotypa: Armand själv är den medvetne, eftertänksamme och moderate revolutionären, som ogillar överdrifter av alla slag. Brodern Jérome är istället en fanatiskt revolutionär anhängare av Marat, och "helt propagandastyrd" som baksidestexten formulerar det. Systern Nichole är engagerad men "politiskt naiv". Nicholes make Alistair kämpar aktivt mot revolutionens excesser, och blir med tiden allt mer reaktionär. Jéromes son Jules, slutligen, väljer att vara lojal mot sina ledare och därför stödja den blivande kejsaren Bonaparte, till den övriga familjens besvikelse. Huvudpersonerna känns alltså snarast som verktyg ägnade att spegla revolutionens olika fraktioner.

Lite bättre redigering hade kunnat åtgärda en del korrfel och någon anakronism här och där. Kombinera det med att skildringen och framförallt dialogen känns ganska stel, ibland till och med steril, så blir boken i sin helhet tyvärr aldrig särskilt engagerande. Trots (eller kanske på grund av?) en kontext som i sig borde kunna vara oerhört spännande.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2008-02-27 00:00 / Uppdaterad: 2015-11-14 10:40

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #2831

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?