Att en biografi på svenska om Napoleon skrivs är inte en dag för tidigt. Att den tyvärr inte tar hänsin till de senaste 10 årens forskning i ämnet är desbvärre olyckligt.