Recension

: A colony of citizens
A colony of citizens Laurent Dubois
2004
University of North Carolina press
8/10

Slavarnas revolt

Utgiven 2004
ISBN 0807855367
Sidor 466
Språk Engelska

Om författaren

Laurent Dubois är professor i historia vid Michigan State University.

Sök efter boken

Frihet, jämlikhet, broderskap. Alla män är födda fria och lika i värde. Slagorden från den Franska Revolutionen är stora, förpliktigande. Men de gällde inte alla, tydligast av allt alla kvinnor.

En annan grupp som uteslöts ur medborgarskapet var slavar. Vid tiden för den franska revolutionen innehade Frankrike världens största slavkoloni – Saint Domingue (dagens Haiti) – jämte ett par mindre slavkolonier. När den franska revolutionen genomförs finns inte en tanke på att låta de här männen ingå bland de bröder och män som omfattades av de mänskliga rättigheterna.

Men slavarna skulle inte stillatigande acceptera situationen. Tvärtom, argumenterar Laurent Dubois i den här boken, var det i hög grad deras kamp för erkännade och sina mänskliga rättigheter som kom att forma diskussionen om vem som skulle definieras som en fransk medborgare (och därmed erkännas rättigheter). Några år efter revolutionen, 1794, kom också slaveriet att upphävas i alla Frankrikes kolonier.

Men det skulle inte förbli. När Napoleon kom till makten allierade han sig med konservativa krafter som ville se att slaveriet återinfördes. Eftersom landet samtidigt låg i konflikt med Storbritannien, och man hade fått med sig många forna slavar på fransk sida genom löften om att slaveriet skulle förbli förbjudet, var det dock en prekär balansgång att gå. Men det skulle inte dröja många år innan återinförandet var ett faktum – åtminstone i några kolonier. När det blev klart vilken dagordning Napoleon hade gjorde de forna slavarna på Saint Domingue fullständigt uppror mot alla kolonialmakter, och deklarerade sig självständiga.

Dubois blandat i den här boken de övergripande politiska händelserna med personhistoria över några av de centrala aktörerna på de franska kolonierna i Karibien. Det är en mycket givande läsning om hur några av de mest exploaterade grupperna i det tidigmoderna samhället kom att bidra till en omvälvande process i Europas centrum.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2006-05-16 00:00 / Uppdaterad: 2009-12-03 16:16

Kategori: Recension | Recension: #2025

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?