Hur är den svenska översättningen? Håller den god klass?