Recension

: Religion och sex
Religion och sex Daniel Sandin
2021
Dialogos
8/10

Vad människor gör trots alla normer

Utgiven 2021
ISBN 9789175043852
Sidor 199

Om författaren

Daniel Sandin är gymnasielärare, skribent och författare till bland annat Talrädsla i skolan samt Religion och hår. Den senare boken är en populärvetenskaplig exposé över de stora religionernas förhållande till hår. 2019 mottog Sandin Svenska Akademiens svensklärarpris. Inte jag från 2020 är hans lyrikdebut.

Sök efter boken

Julen återkommer varje år och i flera västerländska hem dekoreras med en julkrubba. Där ligger en liten Jesusfigur i halmen och barnens ögon glittrar. I sagan om hur kristendomen en gång uppstod ingår många beståndsdelar som innefattar påbud, besökande kungar och gåvor. En sak brukar dock inte nämnas särskilt ofta under juletiden. Nämligen att Maria utövat sex med Gud.

I boken Religion och sex skriver författaren Daniel Sandin om att den enda gången kristendomens Gud utövat sex är just när Maria blir gravid. Det sker dock på ett väldigt asexuellt sätt – genom en hälsning som uttalas av ängeln Gabriel. Mot bakgrund av att människorna vid den tiden var bekanta med många sexuellt aktiva gudar i den romerska mytologin kan man skäligen misstänka att kristendomens grundare ville moralisera. Du skall inga andra gudar hava jämte mig.

I världsreligionerna finns många urgamla texter som förkunnare av tron hänvisar till. Författaren tar fram exempel som visar den bisarra ojämlikhet som råder i urkunderna. I Bibeln berättas om kung David som straffritt kan bryta mot regler: A) du får inte hysa begär efter annan mans hustru B) du får inte ha sex innan en menstruerande kvinna genomgått reningsdagarna. Kvinnan (Batseba) i sin tur får utstå våldtäkt och nöjet att föda gärningsmannens barn.

I en nykter och lättläst stil återger författaren sin närläsning av de heliga texter som ligger till grund för utövarna av de olika trosinriktningarna. Många människors liv genomsyras än i dag av normer som uppstått i samhällen med helt andra förutsättningar. Författaren delar med sig av sitt resonemang kring att människan under tidigare årtusenden varit beroende av fortplantning. Barnadödligheten har varit hög samt att våld och krig har medfört högre dödlighet för män. Det senare kan förklara månggiftets funktion – att män kunnat ta hand om änkor och deras barn.

En av de frågor som väcker debattvilja på många ställen i världen, är möjligheten att skydda sig mot oönskade graviditeter. I den meningen är det obegripligt att den katolska kyrkan fördömer preventivmedel. Eftersom kondomer faktiskt skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar är tolkningen inom katolicismen direkt hälsofarlig. Så Sandin (och jag med för all del) tycker att det är besynnerligt att konservativa katoliker fortsätter med sin världsfrånvända hållning i en tid när vi vet så mycket bättre om sjukdomars spridning. Och i stället för att inse hur mycket psykiskt lidande en oönskad graviditet innebär stannar minsta lilla steg i påbörjade reformprocesser upp. Besluten fattas också av män som i hela sina liv levt i celibat.

Förändringens vindar lär knappast ens ha fläktat på gardinerna i Vatikanen.

Boken har flest textreferenser till urkunder inom judendomen, kristendomen och islam, alltså Bibelns Gamla och Nya Testamentet samt Koranen. När det gäller andra världsreligioner som hinduism och buddhism är referenserna till urgamla skrifter inte lika många. Religionerna har uppkommit i andra sammanhang och förvaltats annorlunda.

Flera gånger gör författaren reflektioner kring hur religionsutövare inte anpassat sina liv efter jämlikhetsideal som ändå många länders lagstiftningar strävar efter. Kvinnor ska inte behöva utstå hedersvåld, könsstympningar, barnäktenskap eller bli sålda som sexslavar. Sociala skillnader i utbildningsnivå och andra samhällsstrukturer är starkt bidragande till rovdrift på svagare människor.

Sandin kan inte heller bortse från det faktum att i många människor pågår en inre kamp mellan olika krafter. Normer kan vara hur starka som helst men lusten till njutningsfullt sex får ändå övertaget. Exempel på detta finns i smala sekter som gett stora rubriker i modern tids nyhetsrapportering. Inte minst i fallet Filadelfiaförsamlingen i Knutby.

I mitt fall har det gått många år sedan jag gick i skolan och tog del av religionsundervisningen. Denna bok har gett mig repetition och påfyllnad som jag rekommenderar flera läsare att avsätta tid för. Boken passar också yrkesgrupper som i sin vardag möter ungdomar från alla samhällsklasser. Jag tror att här ges många uppslag till det viktiga arbetet som bidrar till att ungdomar får ett rimligt förhållningssätt till normer och sin egen sexualitet.

Lena Nöjd

Publicerad: 2022-01-05 00:00 / Uppdaterad: 2022-01-05 19:15

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #8677

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?