Recensionen speglar precis min upplevelse, av att plötsligt bli indragen i texten. Kul!