”Är hela uppdelningen i höger och vänster helt enkelt fetute?”

Tyvärr är det så, i det sjuka postmoderna samhället.