Recension

: Texter i urval
Texter i urval Karl Marx
2003
Ordfront
7/10

Marx för 2000-talet

Utgiven 2003
ISBN 9173249521
Sidor 474

Om författaren

Karl Marx (1818-1883) var en tysk politiker, journalist, ekonom, filosof, sociolog och historiker. Sitt preussiska medborgarskap avsade han sig 1845 och levde en stor del av sitt liv som statslös, bland annat i Paris och London. Marx mest kända verk (skrivet tillsammans med Friedrich Engels) är det Kommunistiska manifestet (1848). Han är också författare bland annat till mastodontverket Kapitalet (första delen utgiven 1867, de andra delarna postumt efter Marx död).

Sök efter boken

När namnet Karl Marx nämns brukar det sällan leda till en särskilt opartisk diskussion. Antingen hatas och förkastas mannen och hans verk, eller så avgudas han – det verkar inte finnas mycket till utrymme där emellan. Diskussioner om och läsningar av Marx verk brukar allt för ofta sluta i en diskussion om huruvida kommunism var rätt eller fel, om Marx förespråkade ett system motsvarande Sovjetunionen eller i värsta fall hur många som mördades av Stalin. I många fall verkar diskussioner dessutom kunna föras utan att somliga ens har läst något av vad Marx verkligen skrev.

Självfallet är frågorna ovan sådant som kan och bör diskuteras, men de har egentligen inte särskilt mycket med vad Marx själv skrev att göra. Vi talar här om en man som dog drygt trettio år innan bolsjevikerna skulle genomföra sin statskupp i Ryssland, en man som aldrig skulle få se sina visioner och teorier förverkligade. Vad han eventuellt skulle ha ansett om Sovjetunionen blir med andra ord en fråga om spekulationer. Marx-ismen har föga att göra med Marx.

Mer intressant är istället att försöka läsa vad mannen verkligen skrev, och försöka bedöma det i och för sig själv, för att försöka avgöra vilken relevans det har för vår tid. En lättillgänglig ingång till hans verk finns nu i form av ett urval texter i ny utgåva från Ordfronts förlag. För urvalet står idéhistorikern Sven-Eric Liedman och litteraturkritikern Björn Linell, två av Sveriges främsta Marx-kännare. Och de menar att Marx har mer relevans nu än kanske någonsin tidigare.

Det är ett brett urval av mannens skrifter vi får oss till livs. Här finns allt från det första kända brevet författat av den unge Marx – ett brev från en student till sin far – till utdrag ur Marx ofullbordade magnum opus Das Kapital. Varje text är även kommenterad av redaktörerna, och Liedman har författat ett förord till boken.

För den som vill börja lära känna mångsysslaren och den mycket produktive författaren Karl Marx är det här en utomordentlig inledning. Den speglar filosofen Marx, som talar om alienation och människans (arbetarnas) villkor. Den visar upp historikern Marx, som försöker analysera världens historia ur ett klassperspektiv. Boken har med utdrag som visar på politikern Marx, som både analyserar sin samtid och föreskriver förslag för både samtid och framtid. Och den har självfallet även med stora stycken av ekonomen Marx, som analyserar kapitalismens utveckling och sociala lagar.

Till dess nackdel kan väl sägas att det inte är några större överraskningar som urvalet består av. Självfallet finns det Kommunistiska manifestet med. Självfallet finns utdrag ur Kapitalet. Självfallet finns delar ur Till kritiken av den politiska ekonomin och ett par andra centrala verk med. Därför blir jag desto gladare när jag i urvalet finner små pärlor som den korta texten ”Bekännelser”, där vi får lära känna människan, familjefadern och privatpersonen Marx på ett helt annat sätt.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2003-08-18 00:00 / Uppdaterad: 2011-10-21 13:06

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #841

3 kommentarer

Skrev aldrig Stalin nån bok?

? Oregistrerad 2003-08-18 17:40
 

jodå

Jodå Oregistrerad 2003-08-19 16:43
 

intressant recension. lockade till läsning. eller så vad det boken i sig själv som gjorde det…

hampus. Oregistrerad 2003-08-25 19:08
 

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?