Jag är så imponerad av honom!
Han träffar rakt in i hjärtat och hans teckningar är så bra och säger så mycket. Varje sida, varje minsta teckning är informationskälla och man måste titta, se och begrunda.
Du har upptäckt en pärla och tack för det.