Recension

: Kvinnornas svarta bok
Kvinnornas svarta bok Christine Ockrent & Sandrine Treiner
2007
Damm
8/10

Slaveri? I vår tid?

Utgiven 2007
ISBN 9789171307620
Sidor 496
Orginaltitel Le livre noir de la condition de femmes
Först utgiven 2006

Om författaren

Christine Ockrent, fransk radio- och tv-personlighet som jobbar med politiska program och nyhetsmagasin.

Sandrine Treiner, fransk historiker, journalist och författare.

Sök efter boken

När förblir ord "bara ord" och när omsätts de i aktiv handling? I denna antologi låter de båda redaktörerna ett stort antal aktivister, experter och forskare beskriva hur livsvillkoren ser ut för kvinnor i olika delar av världen just nu. Texterna har grupperats tematiskt runt fem grundläggande principer som måste tillgodoses för att de mänskliga rättigheterna verkligen ska kunna sägas gälla alla kvinnor.

Säkerhet.
Integritet.
Frihet.
Värdighet.
Jämställdhet.

Närmare 500 sidor fullmatade med information om de hinder som övervunnits och de svårigheter som återstår att konfrontera innan alla kvinnor har uppnått reell jämställdhet. Det är bitvis riktigt tung läsning, att ta del av de övergrepp som många kvinnor utsätts för och samtidigt tvingas inse att omfattningen av dessa är så mycket större än vad man kanske varit medveten om.

Malka Markovich beskriver handeln med kvinnor i världen. Hon väljer att återge hur olika länders inställning till prostitution har förändrats under det senaste seklet och konstaterar att just detta att man intar så olika förhållningssätt till prostitution i dagsläget komplicerar arbetet med att förhindra exempelvis trafficking. För hur avgör man med säkerhet huruvida prostitutionen i det enskilda fallet sker frivilligt eller under tvång? Och hur frivilligt är egentligen valet när man lever under extremt pressade livsvillkor? Människohandel bedrivs idag i mycket stor skala och omfattar även många barn och ungdomar.

Andra frågor som belyses i texterna är exempelvis hur det har kunnat uppstå en sådan stor obalans mellan antal flickor och pojkar som föds i stora delar av Asien, vad könsstympning av kvinnor innebär i praktiken, varför aids drabbar kvinnor i så stor utsträckning, hur utbrett mäns våld mot kvinnor i nära relationer är och hur media skildrar kvinnor och män på olika sätt.

Hoppfulla exempel på kvinnor som inte ger upp sin kamp trots att de utsätts för allvarliga hot är systrarna Asma Jahangir och Hina Jilani, båda advokater, som kämpar för att stärka kvinnors rättigheter i Pakistan. Eller Rebecca Gomperts, en läkare, som chockades av de ofta svåra följderna av illegala aborter och grundade hjälporganisationen Women on Waves, som utför aborter till havs. Det är många kvinnors envisa kamp som ligger bakom de förändringar som trots allt har skett.

Flera av skribenterna refererar till CEDAW, FN:s konvention för eliminering av alla former av diskriminering mot kvinnor, som ett viktigt dokument som slår fast grundläggande krav. Ett stort antal länder har skrivit under, ett flertal dock med reservationer. Nu återstår alltså att omsätta teorin fullt ut i praktiken.

Textutdrag (Visa/göm)

Andrea Berge

Publicerad: 2008-02-14 00:00 / Uppdaterad: 2011-01-07 16:09

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #2812

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?