Inte för att jag missunnar barn och ungdom LeGuins böcker om Övärlden men nog är det synd att så många vuxna går miste om hennes livsvisdom pga att hennes böcker okänsligt kategoriseras som barn- och ungdomslitteratur? Det kan möjligen, men bara möjligen stämma för de tre första i serien, Trollkarlen från Övärlden, Gravkamrarna från Atuan och Den yttersta stranden. Men de följande romanerna Tehanu och Burna av en annan vind skildrar föräldraskap, medelålder, mognad och åldrande och är nog mer begripliga för vuxna, mogna människor. LeGuin ställer frågor om hur en mänska klarar av att förlora sin produktivitet/fertilitet, sin givna plats i livet och om hur man bär sig åt för att släppa taget om sina barn.
Läs dem och njut! Det måste vara svårt att hitta bättre litteratur om konsten att vara människa, idag eller i vilken tid som helst!