Det kanske kan bli en bra bok att använda som exempel på vad du skriver dvs. att det inte är dialog utan monolog från två läger som inte möts.