Oh, nästa år vill jag vara där och uppleva allting.