Jag kan helhjärtat hålla med om att loggboks Bodil är en god vän. En bekant. Hon känns inte lika positiv, inte helt uppe i det blå med sitt Frankrike. Jag kan tycka att hon åldrats, i sitt sätt att skriva och jag är lite besviken. Jag är van vid en annan ton. Hon målar upp en värld, numer, som endast kan liknas vid de, ovan nämnda, dassiga fotografierna. Lite besviken är jag allt.