[…] men där är hon den exotiska sovjetiskan som amerikanska män också vill utnyttja på sitt sätt. Dagens bok tycker att det är för mycket offermentalitet, men jag tycker mer att det visar på ett […]