[...] icke-rasist. Snarare var de flesta rasistiska. Vi kan i sammanhanget erinra oss vad man sa om Louis Armstrong när han var här på 30-talet: “Hr jazzkungen och människoätarättlingen Louis Armstrong [...]