Recension

: Globalization and its terrors
Globalization and its terrors Teresa Brennan
2003
Routledge
4/10

Ett allt snabbare tempo

Utgiven 2003
ISBN 0415285232
Språk Engelska

Om författaren

Teresa Brennan är professor i humaniora vid Florida Atlantic University i USA. Hon har skrivit en rad böcker inom humaniora tidigare.

Sök efter boken

Globalisering gynnar inte alla. Det gynnar framförallt inte många av de fattiga världen över. Men det gynnar egentligen inte heller många som kanske tror sig ha något att vinna på det – många människor i ”Väst” (den rika delen av världen). Det är Teresa Brennans tes i den här boken. Tydligast kommer det här kanske till uttryck i den terrorism som nu vänder sig mot de ekonomiskt rika länderna.

Men det finns också många andra områden där globaliseringen missgynnar vanliga människor. Kapitalets ständiga behov av ökade vinster leder till att produktionstempot måste snabbas upp. I takt med vad Brennan kallar för en bioavreglering (”bioderegulation”) – det vill säga att lagar som ska skydda den mänskliga organismen tas bort, exempelvis miljölagar eller arbetsmiljölagstiftning – ökar påfrestningarna på människor och miljö. Och de ökar i så hög grad att människorna och miljön inte längre har en möjlighet att regenerera sig tillräckligt.

Brennan försöker omfatta ett mycket brett spektra av frågor – allt från miljö till hälso- och sjukvård, utbildning och arbetsmarknaden. På alla områden försöker hon spåra samma grund – det uppskruvande tempot, den omänskliga hastigheten i dagens kapitalism. Och den filosofiska diskussionen blandas med en rad exempel.

Det är ambitiöst. Men det känns inte särskilt strikt hela tiden. Korta kapitel om många områden gör att boken aldrig tränger in på djupet någonstans. Brennans diskussioner känns dessutom inte heller alltid särskilt väl empiriskt underbyggda. Jag saknar helt enkelt empiriska underlag för många av de centrala påståenden som görs i boken. Anekdotiska exempel kan inte nödvändigtvis generaliseras. Att boken ibland saknar ordentlig empiri är aningen häpnadsväckande, eftersom boken till en fjärdedel (60 sidor) består av fotnötter och referenser.

Det är också svårt att se vad ”globaliseringen” har att göra med många av de diskussioner som Brennan för om exempelvis ”bioavreglering”. I väldigt många fall är det istället nationella beslut som fattats, utan att några globala processer verkar ha spelat in i någon vidare grad. I sin helhet måste jag nog därför konstatera att det i min mening finns många andra böcker som lyckas beskriva ”globaliseringen” på ett mer givande vis.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2003-06-01 00:00 / Uppdaterad: 2009-12-12 17:11

Kategori: Recension | Recension: #719

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?