Recension

: Globalizing resistance
Globalizing resistance Francois Polet
2004
Pluto press
4/10

Globaliseringskritik världen över

Utgiven 2004
ISBN 0745323553
Sidor 321
Språk Engelska

Om författaren

Francois Polet är medlem av Tricontinental Centre (CETRI) och World Forum of Alternatives.

CETRI – Tricontinental Centre, som redaktören är medlem av.

Sök efter boken

Debatten om, och protesterna mot, ”globaliseringen” har väl i och för sig kommit av sig lite i Sverige. På många andra håll i världen fortsätter den dock oförtrutet. Ett tecken i tiden är exempelvis att det ”globaliserings”-kritiska arrangemanget World Social Forum i Brasilien växer för vart år.

Diskussionen om globaliseringen har dock ofta fokuserat främst på de västeuropeiska och/eller amerikanska protesterna. Den här boken är ett försök att råda bot på det. Här presenteras vad de ”globaliserings”-kritiska rörelserna ägnat sig åt världen över. Aktivister och forskare får ge beskrivningar från sin del av världen.

Därtill kommer en del av texten som försöker beskriva och analysera några av de globala fenomenen som rörelserna försöker samsas om. Hit hör just World Social Forum, men också alternativa media-projekt med mera.

Det är välkommet med ett globalt grepp på de globala rörelser det i verkligheten handlar om. För den som är intresserad av att få ett grepp av vad olika rörelser ägnar sig åt i olika delar av världen, och vilka problem de står inför, kan det här alltså vara givande läsning. Den bild som framträder är av mycket spretande och disparata rörelser, så till den grad att man ibland undrar vad alla de olika frågorna egentligen har gemensamt. Tyvärr är boken i hög grad just enbart beskrivande. Analys och framförallt konstruktiv kritik är mindre förekommande i de bidragande artiklarna. Det gör att boken tyvärr bidrar väldigt lite till den debatt som förs i de här frågorna.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2005-03-11 00:00 / Uppdaterad: 2009-10-19 10:38

Kategori: Recension | Recension: #1554

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?