Recension

: Why globalization works
Why globalization works Martin Wolf
2004
Yale university press
4/10

Den underbara marknaden

Utgiven 2004
ISBN 0300102526
Sidor 398
Språk Engelska

Om författaren

Martin Wolf är ekonomisk kommentator på tidningen Financial Times i London. Han har tidigare varit ekonom på Världsbankens handelsavdelning, och verkat i bl.a. Kenya, Zambia och Indien.

Sök efter boken

Ibland undrar jag hur många böcker om globalisering ”marknaden” måste spotta ur sig innan utbudet klarar av att möta efterfrågan. Det är för övrigt en frågeställning som borde tilltala författaren till den här boken. Martin Wolf försöker här argumentera för det positiva med en global marknadsekonomi. Till sitt upplägg liknar den Jagdish Bhagwatis bok på samma tema – i det att den främst är inriktad på att tillbakavisa ”globaliseringskritikerna”. Till skillnad från Bhagwatis bok är den här dock många steg seriösare och mer läsvärd.

Wolf inleder sin bok med en ideologisk diskussion. Här visar han sig vara tämligen ”marknadsfundamentalistisk”. Marknadsekonomier är per definition det bästa tänkbara systemet för en ekonomi. Alla länder som har blivit framgångsrika har marknader att tacka för det. All frihet kommer utav marknaden. Och så vidare. Mycket onyanserat – och därmed ganska tröttsamt. Dessutom säger Wolf här ingenting som inte läromästaren Hayek sagt före honom, så man kan lika gärna läsa Hayek direkt. Därefter följer ett anskrämligt dåligt kapitel om ”globaliseringens” historia, som Wolf lika gärna kunde ha struntat i eftersom ämnet behandlas så oseriöst.

Det är alltså först när Wolf kommer till bokens fjärde del, som behandlar diskussionen om dagens globalisering, och kritiken av globaliseringskritikerna, som det börjar bli intressant. Wolf delar upp sin argumentation i fem kapitel, som behandlar globala klyftor mellan fattiga och rika, världshandel, transnationella företag, statens roll respektive de globala finansmarknaderna. I varje kapitel samlar han sedan ihop ett antal kritiska argument mot ”globaliseringen”, och försöker bemöta dem.

På vissa områden kan han erkänna att ”globaliseringskritikerna” har viktiga poänger i sina argument(åtminstone till vissa delar), på andra områden är han i sin tur mycket kritisk till vad motståndarna har att säga. Men Wolfs argumentation för sin linje varierar dock väldeliga. Ibland kan han föra en tämligen nyanserad sakdiskussion om faktapåståenden (huruvida påstående X är sant eller ej), även om han då allt som oftast väljer att tolka tvetydiga eller oklara resultat till sin fördel. Ibland struntar han i att diskutera faktapåståenden som sådana, utan diskuterar argumenten utifrån värderingar (huruvida X är bra eller dåligt, givet att det är sant). Det görs dock aldrig någon tydlig skiljelinje mellan dem – kanske för att Wolf inte själv tydligt ser skillnaderna i sin egen argumentation? Det hade verkligen varit önskvärt med en klarare gränsdragning mellan värderingar och fakta, eftersom även en som inte håller med om Wolfs värderingar då lätt hade kunnat ta till sig av många av hans inlägg om faktapåståendena.

Än tråkigare är dock att Wolf på sina håll sjunker riktigt lågt, och enbart (utan vidare argumentation) påstår att vissa argument mot ”globaliseringen” är absurda, korkade, orimliga eller liknande. Det verkar snarast som att detta grepp tas när Wolf inte har kunnat eller orkat försöka finna några rationella och underbyggda argument för det han tror på. Det är synd, och sänker markant intrycket man får av boken som helhet.

I sin helhet är det dock en förhållandevis läsvärd bok för den som är intresserad av den ”globaliseringsvänliga” sidan i debatten. Med ett varningens ord just för att hålla i åtanke med vilken sorts argument Wolf egentligen avfärdar många av de idéer och argument han kritiserar.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2004-09-23 00:00 / Uppdaterad: 2009-12-06 20:57

Kategori: Recension | Recension: #1348

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?