Recension

: What the market does to people
What the market does to people David Macarov
2003
Zed books
5/10

Argumentsamling mot privatiseringar

Utgiven 2003
ISBN 184277431X
Sidor 183
Språk Engelska

Om författaren

David Macarov är professor emeritus i socialt arbete vid Hebreiska universitetet, Jerusalem. Han har tidigare skrivit en rad böcker på temat fattigdom och arbetsförhållanden.

Sök efter boken

Vi lever i en högst orättvis värld. Ett par miljarder människor lever i extrem fattigdom, samtidigt som en liten rik elit lever i överflöd. Det här beror i främsta ledet på en rad strukturella problem i vår globala värld. De fattiga är inte fattiga därför att de är lata eller odugliga, utan på grund av de samhälleliga strukturer som är skapade för att de rika ska förbli rika, på de fattigas bekostnad. Det menar författaren till den här boken.

Och, menar han vidare, i princip alla de försök som har gjorts och görs för att utrota fattigdomen är i det närmaste helt verkningslösa – i den mån de över huvud taget verkligen tar sig an att bekämpa fattigdomen och inte bara är munväder.

Men ofta handlar det just om det senare. Framförallt när det gäller privatiseringar – ett område som Macarov skjuter in sig allra hårdast på. Alla de argument som brukar framhållas som privatiseringars fördelar är enbart myter. Det finns inga bärande argument för att privatiseringar och ökad marknadsanpassning skulle gynna de fattiga på något sätt, hävdar Macarov.

Han exemplifierar sin argumentation med en lång rad uppgifter från länder världen över. Det är en bok fullspäckad med referenser och källhänvisningar för den som vill ha att ösa ur eller gräva vidare i. (Inom parentes sagt kan väl noteras att Macarov inte försöker bevisa sin tes med alla källhänvisningar, utan enbart symtomen).

Ingenting fungerar således särskilt väl. Det verkar närmast som om de fattiga är dömda att förbli fattiga, om man får tro Macarovs verklighetsbeskrivning. Det är således ganska nedslående läsning. Desto mer så därför att författaren själv inte har mycket till konstruktiva idéer för vad som skulle kunna göras. Det är bara kritik av de nuvarande programmen, och det enda alternativa förslag som lanseras är en slags grundläggande inkomst – vad som i Sverige ofta kallats för medborgarlön.

Boken känns därtill något enkelriktad. Macarov nämner i och för sig att privatiseringar kan ske på olika vis, och av olika anledningar – men fokuserar sig sedan på privatiseringar där privata vinstdrivande företag tagit över en verksamhet. Han nämner också att offentlig verksamhet inte alltid är perfekt, men undviker en mer kritisk diskussion om detta.

Mer förvånande är dock att jag saknar det historiska perspektivet. En av de kanske främsta anledningarna till att fattigdomen har minskats – om än inte utrotats – i många ”rikare” länder beror ju på att människor har organiserat sig i fackföreningar och andra organisationer och kämpat sig till bättre löner och arbets- och levnadsförhållanden. Men i sin bok fokuserar Macarov enbart på staternas möjligheter till att bekämpa fattigdom.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2004-01-02 00:00 / Uppdaterad: 2009-12-08 20:15

Kategori: Recension | Recension: #1036

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?