Recension

: Sickness and Wealth
Sickness and Wealth Meredith Fort
2004
South End Press
7/10

Globaliserad hälsa

Utgiven 2004
ISBN 0896087166
Sidor 250
Språk Engelska
Medförfattare Mary Anne Mercer och Oscar Gish

Om författaren

Författarna är verksamma inom Health Alliance International, en organisation kopplad till universitetet i Washington.

Health Alliance International – Den organisation som Fort och de andra redaktörerna är verksamma inom.

Sök efter boken

Hur ser hälso- och sjukvården ut i en allt mer globaliserad värld? Svaret varierar förstås, eftersom det ännu finns extremt stora skillnader mellan olika delar av världen. Men en sak har allt mer börjat gälla för allt fler av världens länder – stora företag har fått allt mer inflytande över hälso- och sjukvården.

Det har hänt på ett flertal områden. Exempelvis har avregleringar och privatiseringar som framtvingats genom så kallade strukturanpassningsprogram lett till att privata sjukhus tar över allt mer. Sjukvård betraktas allt mer som en tjänst som, symptomatiskt nog, därför också kan integreras i internationella handelsregelverk. Och mediciner är produkter vars ägare (läkemedelsbolagen) behöver hjälp att skydda. Medan de fattiga undanhålls medicinier eftersom de inte har möjlighet att betala för dem. Det här får förstås också konsekvenser för hur hälsoläget utvecklas på olika håll i världen.

Det är en mörk betraktelse över en grym världsordning som skildras i den här boken. De olika bidragande artiklarna är mycket initierade och goda analyser av de olika problem som den kapitalistiska globaliseringen ställer till med på hälsoområdet. Den fyller därför ett tomrum, eftersom de allra flesta globaliseringskritiker har fokuserat på helt andra områden.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2004-10-15 00:00 / Uppdaterad: 2009-12-06 20:46

Kategori: Recension | Recension: #1374

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?