Recension

: Deglobalization
Deglobalization Walden Bello
2002
Zed books
5/10

Avglobalisering

Utgiven 2002
ISBN 1842773054
Språk Engelska

Om författaren

Walden Bello är professor i sociologi vid University of Philippines, och direktör för organisationen Focus on the Global South. Han är också fellow vid Transnational Institute.

Sök efter boken

Dagens kapitalistiska världsekonomi lider under en rad kriser på olika håll i världen. Argentina är för närvarande ett exempel, men det är inte länge sedan flera länder i Sydostasien var djupt inne i finansiella kriser.

De här kriserna är bara symtom på ett större systemfel. De stora transnationella företagen får allt mer makt, på bekostnad av nationalstaterna. Dagens politisk-ekonomiska strukturer bygger dessutom på ett mycket orättvist maktmönster mellan världens länder – där en liten rik elit av länder i Nord har det allra största inflytandet över världen politik.

Globaliseringen gynnar således inte alla. Det är budskapet i den här boken. Och det är också något som har framförts i många sammanhang – inte minst i samband med en rad olika toppmöten för olika organisationer som WTO, Världsbanken/IMF, EU och WEF. I många fall fredligt, i några fall mer våldsamt.

Många av de lösningar som har föreslagits – om exempelvis internationella sociala- och miljöregler som ska uppväga de nyliberala internationella handelsreglerna – är i många fall ingen lösning på grundproblemet. Vi måste istället motsätta oss dagens globalisering, menar den filippinska professorn Walden Bello. Därav titeln, "deglobalization" – avglobalisering. Det är det enda genuina motståndet mot den orättfärdiga form av globalisering vi ser idag, menar han.

Bello brukar ofta figurera i många av "antiglobaliseringsrörelsens" diskussioner – exempelvis på motkonferenser och toppmöten. Han har ofta en klar och redig analys av den internationella ekonomin, och kombinerar kunskaper om ekonomi med en maktanalys av vår samtid. Men för den som har läst något av honom tidigare känns det mesta av den här bokens innehåll igen. Stora delar av boken utgörs nämligen egentligen bara av tidigare skrivna artiklar, som har omarbetats i viss mån för att passa i sammanhanget. Exempelvis är en rad kapitel inget annat än en lättare omarbetning av Bellos ganska gamla rapport "The iron cage".

Men jag blir riktigt besviken på att det som boken säger sig handla om – "avglobalisering" – utgör en så pass liten del av boken. Det är bara ett enda kort kapitel i slutet som tar upp några idéer om en "ny världsekonomi". Och de idéerna är då inte särskilt originella heller. Jag saknar också en diskussion om vem subjektet för förändring är; Walden Bello diskuterar mycket om hur "vi" bör agera för att motarbeta dagens globalisering. Vilka "vi" är det han pratar om?

Tyvärr ingen grundbok, men för den som har förstått grunderna i "globaliserings"-diskussionen, och behöver en kortfattad men ändå djupare diskussion kring strategi kan den här boken vara intressant läsning. Men det hade helt klart varit intressantare med ett ökat fokus just på alternativen, istället för att bara upprepa vad som skrivits tidigare.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2003-05-03 00:00 / Uppdaterad: 2003-05-03 00:00

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #677

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?