Recension

: Globalization and global history
Globalization and global history William Thompson
2006
Routledge
6/10

En global historia

Utgiven 2006
ISBN 0415701368
Sidor 302
Språk Engelska
Medförfattare Barry Gills

Om författaren

William Thompson är professor i statsvetenskap vid University of Indiana, USA.

Sök efter boken

Diskussionen om globaliseringen har ofta varit relativt historielös – mycket av fokus har legat på vad som har hänt under de senaste åren eller decennierna. För ett par år sedan publicerade två historiker – Kevin O’Rourke och Jeffrey Williamson – en mycket omdebatterad bok med titeln Globalization and history. Där argumenterade de för att globaliseringen egentligen går att spåra tillbaka ända till 1820-talet. Då har världens ekonomier börjat integreras så mycket att man kan tala om att en globalisering pågår.

De två historikerna har dock fått mycket kritik från många håll. Inte minst finns det många forskare som argumenterar för att världen har varit ”globaliserad” i någon mening betydligt längre än så – kanske i flera hundra, eller till och med i flera tusen år. Det har funnits internationella handelskontakter, och ömsesidigt handelsutbyte mellan länder och kontinenter. Ofta har det handlat om lyxprodukter, men handeln har inte varit betydelselös. Många vitt åtskilda länder och regioner har kanske till och med upplevt kriser och boomer samtidigt med varandra, vilket skulle tyda på att deras ekonomier har varit integrerade.

I den här boken samlas ett antal artiklar på temat global historia, i det riktigt långa perspektivet. Bidragen är skrivna av forskare, och handlar om allt från det forna Mesopotamien till kolonialismens konsekvenser.

Flera av artiklarna är mycket intressanta i sig, men det handlar förstås om en mycket akademisk diskussion. Det är alltså inte riktigt någon introduktion till ämnet, utan den förutsätter nog i praktiken att man redan har en del kunskaper för att man ska kunna tillgodogöra sig innehållet.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2006-04-21 00:00 / Uppdaterad: 2009-12-03 17:10

Kategori: Recension | Recension: #1995

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?