Recension

: Det första världskriget
Det första världskriget John Keegan
2001
Natur och Kultur
8/10

Nyheter på alla fronter

Utgiven 2001
ISBN 9127078418
Orginaltitel The First World War
Översättare Lennart Forsman

Om författaren

John Keegan var i många år lecture i militärhistoria vid Royal Military Academy, Sandhurst. Han var också knuten till Princeton University och professor i historia vid Vassar. Keegan har författat en lång rad arbeten om 1900-talets krig och detta är hans första verk som blivit översatt till svenska.

Sök efter boken

Det första världskriget var en katastrof av aldrig tidigare skådat slag. Inget tvekan om det. Det är ingen större idé att här börja räkna upp siffror med antal döda eller skadade för att illustrera detta faktum. Det räcker med ett enkelt fastslående. Siffror tenderar allt som oftast att bli just bara siffror och det är lätt att känn sig apatisk inför dem, som om det gör det samma om det är tusen eller hundratusen man som offrats. Katastrof helt enkelt! Kriget fick också långtgående följder för hur hela 1900-talet kom att utformas. Omstruktureringarna av europakartan, det andra världskriget och det kalla kriget kan alla spåras ur denna urladdning som markerade slutet på det långa 1800-talet och som många trodde skulle bli kriget som avslutade alla krig. Tyvärr hade de fel.

Boken, Det första världskriget, är ett resultat av författarens ambition att skriva den definitiva boken om detta krig och han har förmodligen lyckats. John Keegans verk är imponerande och sällan har väl ett krig sammanfatts och dissekerats lika bra som i det här fallet.

Det handlar således inte bara om den berömda västfronten där det grymma skyttegravskriget blivit signifikativt för hela kriget. I lika hög grad analyseras den turbulenta östfronten, där situationen ofta var mer komplicerad än i väst. Balkanproblematiken och turkarnas ställningstagande liksom Italiens rävspel är också viktiga och ofta bortglömda faktorer som lyfts fram här. Dessutom bredde kriget ut sig även i kolonierna och på världshaven, överallt med förödande konsekvenser. Det kanske mest frapperande är ändå själva krigsutbrottet och dess bakgrund som debatterats fram och tillbaka under åren. Kunde kriget ha undvikits är frågan som ställts. Nej, svarar många. De invecklade alliansernas och de många trubbiga mobiliseringsplanerna gjorde att den rullande snöbollen inte kunde stoppas. Denna åsikt delar emellertid inte Keegan. Det är förvisso sant att läget var mycket komplicerat och att kommunikationen var begränsad men det fanns flera tillfällen då båda sidor kunde blåst av sina mobiliseringar och därmed stoppat det hela, menar Keegan. Det skulle alltså inte vara tal om något oundvikligt krig enligt tidtabell.

De många generalerna, fältmarsalkarna och överbefälhavarnas högsta önskan var kanske inte fred till varje pris. Många krigsivrare fick också sina önskningar igenom, även om de kanske hade hoppats på andra resultat än de som kunde sammanfattas vid krigsslutet 1918. Frederna, och det som de resulterade i, fick som ovan nämnts enorma konsekvenser på de efterkommande decennierna och det är också därför som denna bok har så högt värde. För att förstå nuet måste vi gå tillbaka till historien och det första världskriget är en viktig del av den.

John Keegans bok är mycket solid och kommer garanterat bli ett standardverk inom området. Boken ger oss möjlighet att tränga in i de mörka år, i början av seklet, som medvetet eller omedvetet präglat oss alla och ger en mycket god bild av hela förloppet. Den som vill kan också kombinera boken med E M Remarques skönlitterära klassiker På västfronten intet nytt, som pricken över i:et.

Per Warmark

Publicerad: 2001-06-06 00:00 / Uppdaterad: 2011-06-18 15:39

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #222

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?