Recension

: Hundarnas historiebok
Hundarnas historiebok: Finland, en del av Sverige Mauri Kunnas
2018
Förlaget
9/10

Hundliv och Finlands historia

Utgiven 2018
ISBN 9789523331167
Sidor 80
Orginaltitel Koiramäen Suomen historia
Översättare Ulrika Enckell
Först utgiven 2017
Språk svenska

Om författaren

Mauri Kunnas (född 1950) är en finländsk serietecknare och barnboksförfattare. Utexaminerades 1975 som grafisk designer från Aalto-universitets högskola för konst, design och arkitektur i Helsingfors. Arbetat i många år som politisk tecknare i finska dagstidningar.
Mest känd är Kunnas för en lång räcka bilderböcker. Den mest kända barnboksserien handlar om hundar, iklädda människoskepnader, som berättar om Finlands historia. Några exempel är De sju hundbröderna, Hundarnas Kalevala och Hemma på Jyckeberga.
Mauri Kunnas har ofta samarbetat med sin hustru Tarja Kunnas. Paret är bosatt i Esbo.

Sök efter boken

Hundarnas historiebok. Finland, en del av Sverige är en ambitiöst upplagd bilderbok av Mauri Kunnas som gavs ut på finska hösten 2017. Tidpunkten var väl vald i och med att republiken Finland firade hundra självständiga år ifjol. Vi var många som väntade på den svenskspråkiga översättningen och skulle gärna ha fått den i vår hand under märkesåret. Nu är boken här i svensk språkdräkt av Ulrika Enckell.

I bilderboken Hundarnas historiebok serveras fakta om Finlands historia från 1500-talet till 1800-talet på de drygt åttio sidorna. På insidan av pärmarna och på försättsbladen finns hundarnas släkttavlor med namn och årtal tecknade som människors släkter. Vi får lära oss om namntradition och anteckningar i kyrkböcker. Kartor med teckningar över vägar och platser och korta berättelser finns i början av boken. Även en förteckning ingår över Finlands viktigaste historiska städer med fakta om när städerna grundats och av vem. En tidslinje med alla regenter, och teckningar på dem, finns på ett uppslag. På så vis kan man bläddra bak eller fram i boken om man vill läsa in sig på någon särskild regent eller tid.

Det handlar alltså om Finlands historia skildrad ur hundperspektiv à la Mauri Kunnas. Han har redan en lång rad av bilderböcker där hundar eller ”jyckebergarna” (i tidigare böcker) är huvudpersonerna. Nu har även alla kungar, prelater, stormän och dignitärer fått ikläda sig hundmundering. Och likheten är ofta snarlik – om det så är Gustav Vasa eller drottning Kristina som tecknas i hundskepnad. På varje sida inne i boken finns storartade myllrande och färgrika teckningar av det mesta – och även en del dramatik – som timat i landet.

Kapitlen heter allt från till exempel Reformationen, Gustav Vasa, Karin Månsdotter, Klubbekriget, Gustav II Adolf, Skeppet Vasa, Kristina, Grevens tid, Posten, Gustav III, Hattarna och mössorna, Gustav IV Adolf till de tre tsarer (Alexander I, Nikolaj I och Alexander II) som regerade över Finland från skilsmässan från Sverige år 1809 fram till republiken Finlands grundande år 1917. Därefter kommer ett avslutande kapitel som handlar om Runebergs nationaldiktverk Fänrik Ståls sägner. På så vis knyter författaren Kunnas an till sin långt tidigare bok Hundbackens Marta och Runeberg från år 2007 som handlar om hundflickan Marta från en bondgård i Satakunda som reser till Borgå för att hälsa på Johan Ludvig Runeberg.

Språket går på vers och intrigen skildras i kortare och längre strofer. Här finns en del ålderdomliga ord och utrop. Många meningar är korta men kraftiga. Ibland måste man läsa mellan raderna (såsom ofta i Kunnas böcker) och antagligen uppfattar olika läsare boken på något olika vis. En äldre läsare får repetera viktiga (glömda?) historiekunskaper och kanske ler i mjugg åt framställningen medan en yngre får sig nya kunskaper till livs.

En bilderbok för de allra yngsta är detta inte. Omfånget är över åttio sidor och även om boken berättar episodiska historier är nivån ambitiös. I och för sig är bilderna en fest för ögat (och skrattmusklerna) och med alla färger och myller av historier insprängda i en teckning lockar de säkert läsare och betraktare av alla de åldrar och slag.

Är man från förr bekant med någon av Mauri Kunnas många böcker om hundbackens (som sagt, i de tidigare böckerna kallas platsen ”jyckeberga”) invånare och deras stil är den här boken säkert efterlängtad. Boken påminner mycket om De sju hundbröderna från 2012 (en omtolkning av Alexis Kivis Sju bröder från 1871) och Hundarnas Kalevala från 1994 (bearbetning av Finlands nationalepos Kalevala som sammanställdes och gavs ut av Elias Lönnrot 1835). Den har beröringspunkter med den här tidigare nämnda Hundbackens Marta och Runeberg.

Boken har uppmärksammats på landets historiska universitetsinstitutioner och bara berömts. Det är lätt att repetera historiska fakta och även lära sig en del nytt: jag visste till exempel inte att bruket att rödmylla trähusen spred sig från byggande av fästningen Sveaborg utanför Helsingfors 1748 (en av världens största sjöfästningar och ofta kallat för ”Nordens Gibraltar”) ut till hela landet. Därifrån hämtade även byggnadsarbetarna hem seder som att plantera syrén, potatis och rabarber och ha blomkrukor i stugfönstren. Även utedasset var en nymodighet som introducerades först på Sveaborg. Först något för herrskapen – senare något för alla och envar…

Mauri Kunnas har arbetat med innehållet och teckningarna under lång tid. I intervjuer har han berättat om det systematiska och omfattande arbete han lagt ner på att få alla historiska fakta korrekt. Han har besökt muséer och arkiv i både Sverige och Finland för att bland annat teckna av regenter och stormän och klä dem i hundmundering. Resultatet är imponerande – många porträtt är skrattretande på pricken. Därtill ser Kunnas sig som en folkbildare och vill uppmärksamma arv från svensk tid som lever kvar i Finland än i denna dag.

Hundarnas historiebok passar överlag alla som är intresserade av historia. Sveriges regenter och historia är en månghundraårig del av Finlands historia vilket idag ibland tyvärr, både i skolans läroplaner och människors allmänna medvetande, alltför ofta glöms bort. Boken är allmänbildande om man så är ”svensk eller finne” och kanske tappat sitt minne …

Barbara Strand-Blomström

Publicerad: 2018-05-29 00:00 / Uppdaterad: 2018-05-28 21:23

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #7360

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?