Recension

: Jag tyckte mig se en swart stork
Jag tyckte mig se en swart stork: Om jakt och ornitologi i Anders Cronsjös dagbok 1833-1847 Bo Ekberg
2015
Ellerströms
6/10

Intressant men rörigt

Utgiven 2015
ISBN 9789172474185
Sidor 153

Om författaren

Bo Ekberg (född 1951) är ornitolog och historielärare. Han har tillsammans med Lennart Nilsson tidigare gett ut Skånes fåglar idag och i gången tid.

Sök efter boken

Det är inte helt lätt att sätta fingret på vad den här boken egentligen handlar om. Om man ser till den utförliga titeln verkar det stå klart att boken skall handla om Anders Cronsjös dagbok. Och det gör den. Ibland.

Anders Cronsjö var en naturintresserad prost som bodde i närheten av Kävlingeån i Skåne. I en dagbok gjorde han noteringar om sina olika fynd och upplevelser i naturen. Denna dagbok hittade Bo Ekberg på ett antikvariat i Lund 2012 och gav sig i kast med att transkribera den.

Transkriptionen av dagboken återges i sin helhet och här finns noteringar om olika fågelfynd Anders Cronsjö gör. Det är kortfattat men intressant för oss som också gör den här typen av listor och noteringar av fåglar vi ser när vi är ute. Årets första sånglärka eller den första noteringen om en aldrig tidigare skådad fågel är sådant jag som fågelskådare känner igen.

Swart stork […] Tyckte mig se nära stranden af Lydde Ström d. 24. April (1835). Oaktadt all warsamhet war mig omöjligt att komma honom nog nära för att bestämdt kunna igenkänna honom. Första gången uppskrämd nedslog han åter och blef stilla sittande, tills jag war honom några 100 alnar nära; då uppflög han och tog med hög flykt kosan ut åt sundet.

Extra spännande blir det eftersom Anders Cronsjö delvis rör sig i samma fågelskådartrakter som jag. Det vi inte har gemensamt är jakten och jag rycker alltid till vid noteringar om fåglar han skjutit. Jag fotograferar dem istället och någonstans är väl syftet detsamma. Tiderna och tekniken förändras. Fåglarna sköts för identifikation och beskrivning. Anders Cronsjös nedskjutna exemplar av kentsk tärna och tofslärka är de första noteringarna av fåglarna i Sverige och finns beskrivna i Sven Nilssons Skandinavisk Fauna som gavs ut på 1800-talet.

Anders Cronsjös dagbok utgör dock enbart en liten del av den här boken som också handlar om allt från Linnés namngivningssystem till personliga anekdoter om Bo Ekbergs egna spaningar på kungsfågel, en fågel som Anders Cronsjö aldrig såg eller skrev så mycket som en rad om.

Det känns ibland lite oklart varför vissa kapitel och utvikningar är med. Dagboken blir på något sätt utgångspunkt för en massa olika fågelrelaterade frågor som har mer eller mindre (och ibland inget alls) med Anders Cronsjös dagbok att göra. Det är intressanta utvikningar och jag lär mig en hel del om ornitologins historia, men jag hade gärna sett en tydligare varudeklaration redan i titeln.

Cecilia Bergman

Publicerad: 2016-03-01 00:00 / Uppdaterad: 2016-03-03 20:50

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #6475

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?