det här är, om än i förtäckta termer, fortfarande vetenskap. tecknen är ingen trivsam historieskildring. //en som vet