Recension

: Sanningen, inget annat än sanningen
Sanningen, inget annat än sanningen Hans Hederberg
2004
Atlantis
6/10

I vått och torrt

Utgiven 2004
ISBN 9173530026
Sidor 240

Om författaren

Hans Hederberg (f 1938) är författare och TV-producent, med ett tiotal böcker bakom sig – både fakta och fiktion.

Sök efter boken

Hade Sverige varit USA och paret Myrdal betytt lika mycket för det landet, hade deras liv säkert filmatiserats ett antal gånger. Antagligen hade Oliver Stone försökt göra ett kontroversiellt porträtt av deras inverkan på det amerikanska samhällsbygget, antagligen hade det gjorts en mer tillrättalagd miniserie för teve. Antagligen hade man inte nöjt sig med det. Men nu är inte Sverige USA och det svenska filmlandskapet rätt avlägset Hollywoods.

Men faktum är; historien om hur Gunnar Myrdal och Alva Reimer som blev ett med både sig själva och Sveriges nutidshistoria, går inte av för hackor. Det torde stå ännu mera klart efter det att deras rika korrespondens blivit tillgänglig och en bok som Hans Hedenbergs kunnat skrivas. Här finns alla klassiska ingredienser för en helaftonsföreställning; den himlastormande ungdomspassionen, det storpolitiska spelet, miljöer från världens alla hörn, de offentliga familjeintrigerna, uppslitande otrohetsaffärer och en försonande ålderdom.

Man skulle kunna sätta många titlar på den myrdalska föreningen: äktenskaplig produktionsenhet, himlastormande passion, modernistiskt experiment, en omtankens förbund, kollektiv tvåsamhet etc. Man skulle också kunna se det som en produkt (eller symbol) av ett samhälleligt utbrytningsförsök ur sin egen småttighet. En tid då Sveriges namn ärat skulle flyga runt jorden, inte på fornstora meriter men med bud om folkhem, nedrustning, födelsekontroll, bostadsplanering. Och det var myrdalarna som skulle hålla i kavlen. Alva och Gunnar på världsscenen.

Vad gäller förhållandet, som denna bok ändå fokuserar på, väljer Hans Hederberg också flera benämningar på deras liv tillsammans. Han fastnar vid beteckningen ”symbios” och refererar till den romantiska och nära nog nietzschianska bild de hade av varandra som unga, samt den omsorg de ömsesidigt hyste på äldre dagar. Däremellan redovisar breven en lång period av frånvaro, hårt arbete och, inte minst, äktenskapliga kriser (där, som breven understryker, barnen oftast får speal biroller).

Den mest centrala delen i Sanningen, inget annat än sanningen förläggs således till sommaren 1941 då Gunnar befinner sig i USA för att färdigställa den sociologiska studie som utmynnade i mastodontverket An American Dilemma. Alva är hemma i Sverige, förhindrad att resa av arbete och brinnande krig. Där infinner sig själva vattendelaren i deras liv, summan av vad som varit och kalkylen för vad som komma skulle. De valde åter varandra, men därefter inte lika självklart.

Självklart blir dock 240 sidors brevreferat med mellanliggande text bara en skrapning på ytan av innehållet i de 20.000 brevsidor som numera återfinns i ARAB. Ofta känns det som att Hedenberg långsamt skyndar vidare lite väl snabbt för att hålla ned sidantalet i sin bok. Å andra sidan känns det bra att inte behöva plöja genom en akademisk tegelsten för att få en inblick i detta säregna förhållande. Sådana böcker lär komma inom en inte alltför avlägsen framtid. Liksom ett skarpt, får vi hoppas, filmmanus, satt i en stadig regissörshand.

Anders Edwartz

Publicerad: 2005-02-20 00:00 / Uppdaterad: 2011-01-28 17:15

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #1534

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?