Läs hellre Hirdmans "Att lägga livet tillrätta". Den är jättebra. Synd att författaren inte längre står för den.