Recension

: Genom porten
Genom porten Birgitta Lindqvist
2000
Norstedts
8/10

Det lilla ger oss möjlighet att bära med oss mycket

Utgiven 2000
ISBN 9113008455

Om författaren

Fotograf: Nikolai Jakobsen

Birgitta Lindqvist, född i Örebro 1945. Har arbetat som lärare, både i Sverige och utomlands. Har bott i Kina, Schweiz, Finland, Egypten, Japan, Spanien och Frankrike, där hon sedan många år bor tillsammans med maken och tillika författaren Herman Lindqvist.

Sök efter boken

Små flickors könsliv vet vi mindre om än små pojkars. Men det är inget att skämmas för, ty också den vuxna kvinnans könsliv är en "dark continent" för psykologin
Sigmund Freud, Die Frage der Laienanalyse

Med ovanstående citat avslutar Birgitta Lindqvist sin berättarsamling Genom porten, vilket på något sätt konfirmerar totaliteten i det författaren vill ge läsaren. Samlingen av miniatyrnoveller är i högsta grad skriven för kvinnor. Med ett kortfattat och lättläst språk ges läsaren en blandning av fabel, sägner och självupplevda händelser som erbjuder tankeväckande och spännande läsning. Även om alla noveller är fristående från varandra så möts de i samma tankegång, att ta sig igenom porten, metaforism för upplevelse och förståelse av situationer och händelser ur ett kvinnligt perspektiv, där analysen av dessa kvinnors öden utgör själva kärnan i berättandet. Att läsa berättelserna ger per automatik en övergång till att som läsare göra egna reflexioner över vad som och varför något händer, samtidigt som det genererar tankar och med detta även en lust att själv fundera över mänsklighetens varande.

Globetrottern Lindqvist, som bott i olika världsdelar och därigenom samlat på sig möten och erfarenheten från olika kulturer, ger oss sina dagboksanteckningar nedtecknade med eftertanke. Samlingen tar oss genom Afrika, Japan, Indien och Europa. Berättelserna handlar om skräck, lidande och obehag men tar sig ofta även humoristiska banor. Att ta en taxi i Indien med en taxichaufför som har föräldrar, fru och barn att försörja kan ge den välbärgade västerlänningen sympati att lätta extra på plånboken, för inte tror vi väl att chauffören i fråga är den störste lögnaren och tyvärr även den bästa berättaren i hela Uttar Pradesh?

Lindqvist spinner även vidare på det fantastiska med annonsering efter den perfekta kvinnan. Med en otrolig träffsäkerhet skildras männens behov av den perfekta kvinnan, där annonsering efter allt från smala kvinnor från Västerås, till förhoppningsfulla blivande svärföräldrar i Indien, som söker smal och foglig kvinna till sonen dataingenjören med affärsrörelse inom ädelstenbranschen, avhandlas. Oavsett tid och plats, humoristiskt så det förslår, löper drömmen om kvinnan som ska göra livet ljust för mannen och med samma övertygelse, oavsett öst eller västerland: Kvinnan svarar: "Jag är allt som varit, allt som är och kommer att vara". Frågan om individens identitet intensifieras i vidare i berättandet, som löper vidare i funderingar kring vem man egentligen är och om det inom oss bor flera olika identiteter. Vem är jag när jag går ut med hunden? Vem är jag när jag pratar med mina barn? Frågor som uppstår hos alla människor, oavsett om du är man eller kvinna, och som i slutänden, föga överraskande för oss alla, ger svaret att den ena identiteten inte nödvändigtvis måste utesluta den andra. Vi är och förblir olika människor i samma gestalt.

Läsaren gör egna kopplingar mellan berättelserna. Vem du är och vad du gör av ditt liv ligger alltid i dina egna händer. Det är du som har ansvaret och kontrollen, och som själv avgör och tar tag i ditt liv och ditt livsöde.

Det är en mysig stund att krypa upp i soffhörnet och ta del av de äventyr Birgitta Lindqvist själv varit med om och de anekdoter som hon för vidare. Med en ullpläd, en gammal fotogenlampa och Genom porten känns januarimörkret helt okej trots att det är långt till fågelkvitter och sprickande vårlökar. Ständigt tankeväckande åtföljs efter majoriteten av novellerna, men ibland känns det som om författaren inte tror att läsaren själv har förmågan att förstå kontentan av det som förmedlas, vilket påvisas i återkommande slutsatser. Att, som i poesin, själv få göra sina analyser och tolkningar på egen hand som läsare blir svårt, då vi per automatik leds in i författarens egen tolkning. Samtidigt låter hon läsaren själv komma till eftertanke och bilda sina egna slutsatser i denna samling av berättelser som är av det något ovanligt korta formatet.

Lindqvists författande visar att det lilla ger oss möjlighet att bära med oss mycket.

Camilla Wennerström

Publicerad: 2001-01-14 00:00 / Uppdaterad: 2011-02-10 22:37

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #84

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?