Recension

: Frigörelsen
Frigörelsen: Romers och resandes emancipation i Sverige och andra länder Jan Selling
2020
Carlssons
6/10

Ett kämpande folk

Utgiven 2020
ISBN 9789189063105
Sidor 272

Om författaren

Jan Selling är forskare, docent vid Södertörns högskola och författare bland annat till boken Svensk antiziganism. Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar (2013).

Sök efter boken

Om man slår upp något vanligare översiktsverk om Sveriges historia så lär man inte hitta särskilt mycket information om romers och resandes historia, trots att dessa folkgrupper har funnits i landet i mer än 500 år. På liknande sätt har romers och resandes historia osynliggjorts på många andra håll i Europa. Den begränsade litteratur som ändå tar upp deras historia har i hög grad också handlat om förtrycket och diskrimineringen som de har utsatts för, med tvångssteriliseringar och andra övergrepp.

I den här boken vill Jan Selling istället skildra historien ur ett lite annat perspektiv. Här ligger fokus på den kamp som romer och resande har bedrivit för sin egen frigörelse, och mot det förtryck och de fördomar som de upplevt. Boken inleder med en god allmän historisk översikt på temat, både i Sverige och internationellt. Därefter ger författaren oss en fördjupande del specifikt om romers och resandes politiska kamp, och vilken betydelse den har fått. Han redovisar exempelvis olika kommissioner som tillsatts i olika länder för att utreda hur romer har behandlats, och vilka former av gottgörelse som har erbjudits. Han diskuterar också olika former av utomparlamentarisk kamp som romer har fört. Ett kapitel i denna del ägnas specifikt åt hur ett akademiskt sällskap – Gypsy Lore Society – har agerat kring beskyllningar om såväl antiziganism som exotisering av romer. Boken avslutas med en mer analyserande del om frigörelsens förutsättningar.

Bokens stil är tyvärr inte så engagerande som ämnet inbjuder till. Bokens andra, fördjupande del, ger mig exempelvis snarast associationer till en tämligen stel katalog, snarare än en levande skildring av historiska öden, händelser och förlopp. Kapitlet om Gypsy Lore Society känns som en extremt inom-akademisk diskussion med tämligen marginell betydelse för de allra flesta såväl romer som gadjos (icke-romer). Och bokens avslutande del känns som om den i allt för hög grad innehåller upprepningar från såväl den inledande historiska översikten som fördjupningen.

Men ämnet är utan tvekan viktigt, och författaren gör ett viktigt bidrag genom att lyfta dessa grupper som så ofta osynliggjorts. Det är också väldigt positivt att Selling då försöker lyfta deras historia inte bara som offer för förtryck, utan utifrån perspektivet att framhålla deras kamp och de framsteg som i många fall uppnåtts. Så för den som exempelvis fastnat för Lawen Mohtadis bok Den dag jag blir fri: en bok om Katarina Taikon så kan den här boken vara ett gott, och historiskt lite mer heltäckande, komplement.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2020-04-27 00:00 / Uppdaterad: 2020-04-26 22:29

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #8084

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?