Håller tyvärr inte med om att den här boken skulle sakna mer än marginellt intresse. Vi lever i en orolig tid med många ledare av tvivelaktig karaktär i statsskick som redan lämnat demokratiska styrelseskick – eller utnyttjar nutidens digitala medel för att nå därhän. Godtrogenheten gentemot Hitler och hans garde var kanske lika aningslös då som vad många av oss är i dag. Tror vi att den här typen av maktövertagande är ett passerat stadium i världshistorien finns uppenbar risk vi misstar oss å det grövsta.