Visar författaren att tillgångarna som nazisterna stal var av den storleksordning att det faktiskt kan ha bidragit till försörjningen i någon större skala?