Men här stämmer väl inte riktigt författarporträttet? Hon bor väl i England numera?