Recension

: Hedvig Elisabeth Charlotte
Hedvig Elisabeth Charlotte: Hertiginna vid det gustavianska hovet My Hellsing
2015
Atlantis
7/10

Gustavianska intriger

Utgiven 2015
ISBN 9789173537582
Sidor 319

Om författaren

My Hellsing, född 1983, är doktor i historia och disputerade 2013 med avhandlingen Hovpolitik. Hedvig Elisabeth Charlotte som politisk aktör vid det gustavianska hovet.

Sök efter boken

Biografin Hedvig Elisabeth Charlotte är en omarbetning av My Hellsings historiska avhandling: Hovpolitik. Hedvig Elisabeth Charlotte som politiska aktör vid det gustavianska hovet och handlar, som avhandlingstiteln antyder, om hur Hedvig Elisabeth Charlotte och andra kvinnor vid det gustavianska hovet agerade politiskt utifrån sina förutsättningar. My Hellsing skriver:

Att hertiginnan Charlotte agerade självständigt i politiska frågor var alltså inte ovanligt för hennes tid. Hon var en politisk partner till sina manliga vänner, hon hade genomtänkta målsättningar och med hjälp av sitt stora nätverk kunde hon agera strategiskt. Samtidigt lindade hon omsorgsfullt in sina politiska propåer i ett ödmjukt språk, för annars skulle hon ha överträtt samtidens konventioner. Denna skillnad mellan kvinnors betydelse i teori och praktik har på senare år blivit en självklarhet för historiker. I stället för att framhäva politiskt kända kvinnor som undantag, har historiker kommit till insikt om att man tidigare har förbisett de historiska källor som faktiskt talar om elitkvinnors inflytande. Vad som gör hertiginnan Charlotte ovanlig för sin tid är med andra ord hennes målmedvetna utnyttjande av de möjligheter som fanns i hennes samtid – och att de har dokumenterats så väl för eftervärlden.

Så blir biografin över Hedvig Elisabeth Charlotte inte enbart en biografi över en enskild, politiskt aktiv kvinna utan en historieskrivning om kvinnlig makt.

Hedvig Elisabeth Charlotte föddes i Eutin 1759 och dog som Sveriges drottning i Stockholm 1818. Hon var gift med Gustav III:s bror, Karl XIII. Biografin rör perioden före och runt mordet på Gustav III och handlar därmed inte alls om hennes tid som drottning. Vi kommer henne nära genom hennes dagbok och hennes flitiga brevskrivande.

Biografin beskriver hur hon först kommer bra överens med Gustav III men att hon efterhand får fler och fler invändningar mot hur han styr landet. Hon ser med oro på utvecklingen i Frankrike och hur hårt nära vänner drabbas av den franska revolutionen och är rädd att samma öde skall drabba det svenska hovet.

Hedvig Elisabeth Charlotte är nära vän med Gustav III:s politiska motståndare och politiskt involverad i de konflikter som så småningom ledde till mordet på Gustav III. Mördaren blev snabbt gripen men exakt hur konflikterna som ledde fram till mordet påverkade händelseförloppet är ännu inte helt klarlagt.

Sammantaget är detta en välskriven och spännande biografi över en mäktig kvinna. Omarbetningen från akademisk avhandlingstext är välgjord och de många bilderna förhöjer läsupplevelsen.

Cecilia Bergman

Publicerad: 2016-02-27 00:00 / Uppdaterad: 2016-02-26 12:07

Kategori: Recension | Recension: #6469

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?