Recension

: Parthenonsyndromet
Parthenonsyndromet: Kampen om kulturskatterna Ove Bring
2015
Atlantis
8/10

Vem äger historien?

Utgiven 2015
ISBN 9789173537254
Sidor 282

Om författaren

OveBringFotoPawelFlato
Fotograf: Pawel Flato

Ove Bring (född 1943) är professor i internationell rätt. Han har arbetat vid UD, Uppsala universitet, Stockholms universitet och Försvarshögskolan. Han har tidigare gett ut Neutralitetens uppgång och fall.

Sök efter boken

Vem äger historien? Och varifrån kommer egentligen allt som vi ser på de historiska museerna? Och framförallt: hur kom föremålen dit? Dessa komplicerade frågor tar sig Ove Bring an i sin bok Parthenonsyndromet.

Parthenonkonflikten är en segdragen konflikt mellan Aten och London. Delar av Parthenons tempel står utställda på British Museum och Grekland hävdar att de bör återlämnas till Grekland, till den plats där de hör hemma och ställas ut på Akropolismuseet. British Museum hävdar å sin sida att föremålen kommit till England på laglig väg. De menar vidare att historien tillhör oss alla och om man kan se delar av Parthenon både i Grekland och i London så gynnar det mänskligheten. Ett eventuellt återlämnande skulle innebära ett museialt besvärligt prejudikat som skulle leda till hela havet stormar bland världens museer.

Bring går grundligt igenom, steg för steg i kronologisk ordning, vad som gäller och vad som tidigare gällt angående krigsbyten. Krigsbyten från en tid då det ansågs som det normala anses även idag lagliga. Till den kategorin hör Silverbibeln som finns i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar.
Idag finns det regler. Men det är en snårig juridik eftersom den skall gälla många länder och för många olika typer av föremål. Konflikterna är många, komplicerade och långdragna. Bring presenterar grundligt flera konflikter mellan stater, mellan privatpersoner och stater och mellan ursprungsbefolkningar och majoritetssamhällen.

Vid läsningen slås jag av människans dubbelhet. Å ena sidan har vi en fantastisk skaparförmåga och ett välutvecklat sinne för skönhet. Å andra sidan är vi giriga, hämndlystna och destruktiva. Väldigt destruktiva.

En fin sak med oss är ändå vår förmåga att känna tillförsikt och att det ändå är lönt att försöka göra något. Jag läser att FN efter andra världskriget beslutade att kulturarv skulle skyddas i krigsrätten. Man tänkte sig från början en typ av markering för särskilt skyddsvärda objekt som fienden förväntades skona i en eventuell väpnad konflikt. Tänk att man precis efter andra världskriget kunde uppbringa en sådan tilltro till mänskligheten.

Det är sannerligen svårt att uppbåda hopp idag när man ser vad som händer med kulturarvet i Afghanistan, Irak, Syrien och Mali. Bring beskriver om febrila aktiviteter för att rädda unika manuskript från biblioteken i Mali, aktiviteter som varit lyckade. En del bygger upp, andra raserar. Som det alltid varit och väl alltid kommer att förbli.

Cecilia Bergman

Publicerad: 2015-11-28 00:00 / Uppdaterad: 2015-11-27 15:28

Kategori: Recension | Recension: #6367

Inga kommentarer ännu

Kommentera

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?