[...] Fägerskiöld för romanen Åsen. Med nomineringen “Stark, drabbande och helt osentimental vardagsskildring av svensk [...]