Hej Ella,

Angående ditt citat från Per Svensson om att ”staten inte skall driva kungahus” och att kungahuset borde ”privatiseras”. Så är redan fallet. Kungahuset och de kungliga hovstaterna har varit privat åtminstone sedan 1809, och i samma takt som vi fått ett allt tydligare myndighetsbegrepp, kulminerande i Regerinformen av 1974 så var det tydligt och avsiktligen så av Grunlagsfädrerna, att Kgl. Hovstaterna INTE skulle vara en myndighet, lydande under Förvaltningslagen. Snarast skulle Kgl. Hovstaterna kunna sägas vara ett fristående offentligrättsligt subjekt, förlänat vissa statsrätssliga och folkrättsliga plikter samt, enligt Grundlagsproposition(1973:90) och dess förarbeten förväntat även fortsätta och med den övriga sedvanliga statsrepresentativa verksamhet. Apanaget (56,85 MSEK budgeterat för 2010) är inte redovisningspliktigt därför att Riksdagen erbjöd dessa villkor, när den krävde att det kungliga huset skulle avträda alla landegendomar till staten år 1809. Därigenom förlorade kungahuset sin egna ekonomiska plattform, och staten fick helt enkelt full insyn i den samma genom att övertaga den.