[...] beskrivit detta är Ann Heberlein, teologie doktor i etik, bild höger, i sin bok vintern 2009, ”Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva”. Nyligen skrev hon en artikel i Humanisternas teoretiska tidskrift SANS ”Smärtans [...]