Jag hoppas bara att flera ska läsa boken och förstå den på rätt sätt som du gjorde.