[...] Lisa Gidlöf nämner på Dagens bok ett bombastiskt och diffust bildspråk, och hur det sönderdelas i ett myller av bilder som försvinner och byts ut allt för fort. Hon anser att ”den apokalyptiska stämningen [är] stark” och härrör detta till ett mod att ”ge sig hän ordentligt i känslor av meningslöshet och vilsenhet”. Trots de täta bilderna skapar språkets ointränglighet en distans som bidrar till ett utifrånperspektiv, en tjocka. På det hela taget blir språket mer överblickande än inträngande och även om det stundtals gnistrar till för ögonen så känns tyvärr dimman lite väl tjock. Det blir svårt att verkligen sätta sig in i den mekanisk-organiska värld som här presenteras, vilket är lite synd, för det hade kunnat bli en hejdundrande svindelresa. Nu blir man snarare den nervösa föräldern som nagelbitande väntar på att ens barn ska komma ner för det sista bergochdalbanestupet med alla kroppsdelar i behåll. Men det är förvisso ganska spännande det också. [...]