Recension

: Bondeuppror och gatustrider
Bondeuppror och gatustrider Mats Adolfsson
2008
Natur och Kultur
6/10

Mäktig anekdotsamling avslutad

Utgiven 2008
ISBN 9789127356917
Sidor 300

Om författaren

Mats Adolfsson är journalist, bosatt i Västerås, som länge intresserat sig för historiska uppror.

Sök efter boken

Med den här boken avslutar Mats Adolfson sin populärhistoriska trilogi "Svenska uppror". Boken tar vid kronologiskt där den andra delen av verket slutade, i början av 1700-talet, och tar oss ända fram till 1930-talets Sverige. Det är en händelserik och omvälvande period i svensk historia, inte minst ur perspektivet uppror.

Medan verkets andra del i stor utsträckning kom att handla om maktkamper och statskupper tronpretendenter emellan, så har den här boken i högre grad tyngdpunkt på mer "folkliga" uppror. Det är kanske naturligt, eftersom det finns mer källmaterial för en historiker att hämta stoff ur ju längre fram i tiden vi kommer, kanske framförallt vad gäller andra aktörer än kungar och adelsmän. Den här delen av boken handlar därför bland annat om hungerupplopp, arbetardemonstrationer och protesterande bönder. Men precis som i verkets två tidigare delar så har författaren här ingen klar avgränsning för vad han menar med "uppror", vilket gör att exempelvis Gustav III:s statskupp, pogromer mot enskilda judar, tidig fotbollshuliganism och ryska kontrarevolutionärer som opererar från svensk mark också tas med i olika kapitel.

Något som blir tydligare i denna verkets tredje och sista del, jämfört med de två tidigare delarna, är att Adolfson verkar anstränga sig för att förbli neutral i sina skildringar. Han tar inte explicit ställning för eller emot olika former av uppror, eller uppror som genomförs av olika aktörer, utan använder sig av ett tämligen konsekvent och opartiskt språkbruk oavsett vem eller vilka det är som är ansvariga.

I sin helhet bildar de tre delarna av verket en mäktig samling anekdoter, vilket i sig är ganska imponerande. Precis som jag tidigare skrev om verkets första del är det tråkigt att Adolfson inte använder sig mer av sitt ihopsamlade material för att försöka analysera de historiska händelserna, när han nu ändå lagt ned allt detta arbete på att samla ihop allt material. Det finns så många lärdomar och slutsatser man säkert hade kunnat dra utifrån alla dessa anekdoter, att det är synd och skam att Adolfson inte tagit det tillfället i akt.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2008-04-03 00:00 / Uppdaterad: 2008-04-03 00:00

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #2872

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?