Recension

: När borgarna brann
När borgarna brann Mats Adolfsson
2007
Natur och Kultur
6/10

Det upproriska Sverige

Utgiven 2007
ISBN 9789127356894
Sidor 312

Om författaren

Mats Adolfsson är journalist, bosatt i Västerås, som länge intresserat sig för historiska uppror.

Sök efter boken

När glöden rörs om, flammar lågorna upp. Så har också upprorets lågor flammat upp gång på gång i den svenska historien. Det är denna våldsamma historia Adolfsson vill skildra i den här boken, för att i någon mån söka skingra myten om det fredliga samförståndets land. I den här boken, den första delen i en kommande trilogi, behandlas perioden före år 1500, det vill säga innan nationalstaten Sverige egentligen existerar.

Adolfsson har valt att skriva utifrån en mycket bred syn på vad ett uppror innebär – i praktiken inkluderas alla former av politiskt motiverat våld mot den sittande statsmakten. I boken tas därför allt från klassiska bondeuppror till statskupper och ättefejder om kungamakten upp. Det är stort som smått – allt från det tämligen välkända Engelbrektsupproret till när hälsingarna slår ihjäl en kunglig skatteindrivare. Boken omfattar geografiskt också områden utanför det vi i dagens läge kallar Sverige – t.ex. Finland, som då var ockuperat av svenskar – liksom andra områden där svenskar styrde, i den mån upproret involverar svenskar.

Vi kastas omgående in i handlingen, utan mycket till introduktion. Och handlingen går alltså ut på att återge olika historiska uppror i kronologisk ordning, i den mån källor från den här tiden över huvud taget nämner dem. Som bekant är det ju ofta segraren som skriver historia, så många uppror finns ofta väldigt lite belägg för i kvarvarande källor. Ur ett källkritiskt perspektiv skriver Adolfsson populärhistoria på samma sätt som många andra – specifika källhänvisningar saknas, och man får nöja sig med en litteraturlista i slutet.

Om man inte redan är fascinerad av fenomenet uppror ges dock föga motivering till varför man egentligen skulle bry sig om att läsa den här boken. Vad jag saknar är därför något försök till diskussion kring ämnet – och varför inte ett försök att diskutera olika slags uppror, och vad som drev dem? Det torde ju vara ganska stor skillnad på ett rent bondeuppror som protesterar mot skattepålagor eller andra orättvisor, och maktkamp om kungakronan mellan olika ätteled.

Det är synd att alla former av analys överlämnas åt läsaren, eftersom författaren säkerligen har många tankar i frågan vilka kunde ha varit intressanta att få ta del av. Adolfsson gör en viktig insats genom att lyfta en sida av Sverige historia som sällan tagits upp i den tidigare historieskrivningen. Tyvärr tvingas jag dock konstatera att boken känns betydligt mer ytlig än vad jag hade hoppats på.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2007-10-03 00:00 / Uppdaterad: 2007-10-03 00:00

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #2653

4 kommentarer

Bra titel!!!

Comrade ice age Oregistrerad 2007-10-03 13:40
 

Jaså, det är här du hänger din lata proletär…

The Girl right Behind You Oregistrerad 2007-10-03 21:17
 

Om boken vet jag inget
men det gör inget
för den som skrev boken
verkar veta mindre än jag

The Girl Right Behind You Oregistrerad 2007-10-03 21:19
 

The girl…: Jag är tämligen övertygad om att författaren i hög grad vet vad han pratar om. Just därför är det synd att boken förblir så deskriptiv.

Klas Rönnbäck Redaktionen 2007-10-04 14:03
 

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?