Recension

: Världens ekonomiska historia - från urtid till nutid
Världens ekonomiska historia - från urtid till nutid Rondo Cameron
2001
Studentlitteratur
5/10

Världshistoria utan värld i sig

Utgiven 2001
ISBN 914401497X
Sidor 600
Orginaltitel A concise economic history of the world
Översättare Gunnar Sandin

Om författaren

Rondo Cameron var professor i ekonomisk historia vid Emory University i USA. Han avled tidigare i år, 76 år gammal.

Sök efter boken

Varför ser världen ut som den gör idag; med vissa enormt rika enklaver i en värld som befolkas av miljarder fattiga? Varför har somliga länder lyckats industrialiseras, medan andra fortfarande nästan uteslutande lever på jordbruk? Det är några av de centrala frågorna för Cameron i den här introduktionen till världens ekonomiska historia.

Framgångsreceptet består av ett flertal komponenter menar han; tillgång till strategiska naturresurser (t.ex. metaller och energi), utbildad arbetskraft, teknik och vetenskap, goda institutioner och rättsliga förhållanden som uppmuntrar tillväxt m.m. Det här har lett till att Europa lyckas med sin ”take-off” under 1800-talet, tillsammans med USA. Andra länder, däremot, uppfyllde inte villkoren och har därför hamnat på efterkälken, hävdar han.

Många kommer ”att anklaga mig för eurocentrism”, skriver författaren i förordet. Och eurocentristisk är han utan tvekan; medan lilla Sverige eller Belgien belönas med åtskilliga sidor i egna kapitel (eller åtminstone underkapitel) får exempelvis Brasilien, Kina eller Egypten inte ens tillnärmelsevis likvärdig behandling. Hans försvar är dock att det är händelserna i Europa som har haft avgörande betydelse för hur världen ser ut idag. Det är förmodligen något som inte många skulle betvivla – även om nu Camerons eurocentrism medför att vi egentligen inte kan veta det, eftersom andra länder till största delen lyser med sin frånvaro. Men även det försvaret är väl eurocentristiskt? Vill man skildra andra världskriget verkar det lite enahanda att enbart skriva om de allierade länderna, och hävda att det ju trots allt var de som vann… Även om nu Indien eller Sierra Leone kanske inte är eller har varit så inflytelserika i den globala ekonomin (ännu?), så är det ju högst intressant att förklara varför så inte är fallet (och belägga det)!

Eurocentrism hänger sannolikt samman med en annan aspekt, vad man kanske kan kalla ”utvecklingscentrismen”. Det är bara de länder som ”utvecklats” som är intressanta, det är ju de som är framgångsrika och därmed värda att studera. Förutom att det är en ytterst kulturbunden syn på utveckling (bara de länder som utvecklats i ”vår” riktning anses ha utvecklats, som Claude Lévi-Strauss påpekat i sin skrift Ras och historia, utveckling av andra värden eller i andra riktningar ser man inte som utveckling) så leder det till att historien egentligen inte skildras i och för sig, utan ur perspektivet varför vi har nått där vi är idag. 1700-talet har exempelvis inget värde i sig så att säga, utan enbart som en språngbräda för att nå 2000-talet. Det gör att boken förlorar många av de intressanta irrvägar som historien alltid har tagit – och som gör historia till ett så intressant och spännande ämne.

Boken kan fungera som en god introduktion för den som är intresserad av att veta mer om framförallt Europas (och USAs) roll för att nå dit där vi är idag. Den är fullspäckad med fakta framförallt om de europeiska ländernas senare historia (från ”industriella revolutionen” och framåt). Den saknar dock mycket av det som gör ekonomisk historia spännande, och är mycket snäv i den verklighetsbild som ges.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2001-06-19 00:00 / Uppdaterad: 2009-12-17 06:21

Kategori: Recension | Recension: #234

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?