Recension

: Mänskliga nätverk – världshistorien i ett nytt perspektiv
Mänskliga nätverk – världshistorien i ett nytt perspektiv J.R. McNeill
2006
SNS
7/10

Nätverket och världshistorien

Det är modigt – för att inte säga dumdristigt – att försöka sammanfatta hela världens historia i en enda bok. Att dessutom ha som målsättning att boken ska vara under 200 sidor gör projektet än mer anmärkningsvärt. Men, om nu Stephen Hawking kan klämma in hela universums historia på det utrymmet så är det kanske inte omöjligt? Nu lyckas författarna inte komprimera världshistorien riktigt så mycket, boken är nästan 400 sidor, men det är å andra sidan ett väldigt ambitiöst försök.

Det far och son McNeill försöker göra i den här boken är dock inte bara att skriva en sammanfattande bok om mänsklighetens historia. Deras berättelse kan i mångt och mycket kännas bekant för den som är lite allmänt historiskt bevandrad – det är inga nya, avgörande fakta som lyfts fram i den här boken. Bokens syfte är istället att lyfta fram vilken roll som nätverk av olika slag har spelat för mänsklighetens utveckling.

Författarna verkar här tämligen influerade av Manuell Castells numera välkända trilogi om det moderna "nätverkssamhället". McNeills försöker här visa att den här sortens nätverk egentligen har funnits med som en viktig faktor allt jämt genom människans historia.

Frågan är då hur väl de lyckas med sitt nya perspektiv? Något som förvånar är att nätverksperspektivet faktiskt inte alltid är så tydligt framträdande i boken. Många gånger verkar författarna istället peka på helt andra faktorer som avgörande för utvecklingen – inte minst miljöhistoriska faktorer (som exempelvis tillgång på naturresurser), det område där de båda McNeill tidigare har bedrivit mycket forskning.

Men även i de fall då författarna framhåller nätverkens betydelse är bokens argumentation något problematisk. Ett nätverk, definierar författarna redan från start, är "ett antal kontakter som binder samman människor med varandra". De här kontakterna kan ta många olika former – allt från "slumpartade möten" till släktskap, handel eller krig. Med en så vid definition av det centrala begreppet är det inte svårt att förstå att man i princip alltid kan hitta exempel på att det har förekommit "nätverk" vid alla avgörande moment eller skeden i historien, om man så vill. Men hur stor betydelse som dessa "nätverk" har haft, jämfört med andra faktorer, försöker författarna sällan konkretisera.

I sin helhet är det ett intressant bidrag till modern historieskrivning. Bokens huvudsakliga tes om "nätverkens" avgörande roll för samhällens utveckling blir dock här något för vag för att vara helt övertygande.

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2006-10-04 00:00 / Uppdaterad: 2006-10-04 00:00

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #2203

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?