Recension

: Någonting är nytt under solen
Någonting är nytt under solen J.R. McNeill
2003
SNS
8/10

Mänsklighetens enorma miljöförstöring

Utgiven 2003
ISBN 9171509186
Sidor 455
Orginaltitel Something new under the sun
Översättare Margareta Eklöf

Sök efter boken

I "Bibeln" kan man läsa att ingenting är nytt under solen. Men det stämmer inte längre, menar historikern J.R. McNeill. Någonting är nytt numera. Under 1900-talet har vi människor förändrat världen i så hög grad att våra förfäder aldrig ens skulle ha kunnat föreställa sig det.

Enorma jordarealer har odlats upp. Skogar har fällts i en rask takt. Och i takt med det har också många djurarter trängts undan eller försvunnit. Atmosfären har förorenats med allsköns luftföroreningar. Likaså har haven och vattendrag förorenats. Liksom att de har åderlåtits i jakt på energi och vatten till jordbruket. Haven har också dammsugits på fisk i en takt som nu hotar att orsaka en total kollaps på många områden. Och vi har – i jakt på guld och andra ädla och oädla metaller – grävt upp stora delar av jordens innanmäte, och sugit ut olja och andra naturresurserÂ…

I den här boken beskriver McNeill hur världen har förändrats av oss människor under de senaste 100 åren. Det är alltså inte en "natur"-historia som skrivs, om hur naturen förändras av sig själv, utan en social miljöhistoria – hur vi människor har förändrat vår omgivning så att vi idag står på ruinens brant.

I boken finns talrika exempel från hela världen på alla de områden av miljöpåverkan man kan tänka sig, väl källhänvisade. Viss slagsida mot Nord (Västeuropa, USA) finns möjligen, men det är inte så att det stör, utan kan möjligen motiveras med att det främst är människor/samhällen i Nord som har varit orsaken till den massiva miljöförstörelse som skett. Boken är logiskt strukturerad genom att varje kapitel behandlar ett område – mark, vatten, atmosfären etcÂ…

Boken moraliserar inte, utan beskriver och berättar vad som har hänt allt genom historien. Men författaren försöker inte bara beskriva, utan också att förklara, varför den här utvecklingen har skett. Han pekar då på tre huvudsakliga faktorer; befolkningstillväxt (som han dock menar är en mindre bidragande faktor), en ohållbar energiregim (enkelt uttryckt att vi under 1900-talet kommit att förlita oss på fossila bränslen, och förstört miljön i jakten på dem) samt politiska ideologier. När det gäller det sistnämnda pekar McNeill föredömligt på hur samtliga moderna ideologier – från höger till vänster – har sett det moderna projektet om tillväxt och utveckling som sitt främsta mål, och att det målet har fått kosta vad det kosta ville för miljön. Exempel ges på hur både kapitalister och kommunister, nationalister och kosmopoliter, reaktionära och progressiva, har struntat i vilka konsekvenser deras utvecklingssträvanden leder till för miljön. Med föga överraskande resultat som följd.

McNeill skriver enkelt och initierat, och lyckas faktiskt att i en hanterbart lång bok sammanfatta de stora mönster av förändring som vi kan se över det senaste seklet. Det här är en bok för alla som är intresserade av att förstå både sin historia och sin samtid.

Textutdrag (Visa/göm)

Klas Rönnbäck

Publicerad: 2003-10-31 00:00 / Uppdaterad: 2003-10-31 00:00

Kategori: Dagens bok, Recension | Recension: #956

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?