Recension

: Beverly Hills 90210. Television, gender, and identity
Beverly Hills 90210. Television, gender, and identity E Graham McKinley
1997
University of Pennsylvania Press
9/10

”Talk is action”

Utgiven 1997
ISBN 0812216237
Sidor 274
Språk engelska

Om författaren

E Graham McKinley undervisar och forskar i journalistik och media vid Rider University. Hon är själv verksam som journalist, men har också studerat reception och identitetsarbete i samband med flera ungdomsserier på teve, bland annat i boken ”Beverly Hills 90210. Television, gender, and identity” (1997).

Rider University – Universitetets sida om författaren.

Sök efter boken

Vad får vi egentligen ut av att engagera oss i en fiktiv värld och de fiktiva karaktärer som bebor den? Medieforskaren E Graham McKinley har följt ett trettiotal unga kvinnor i åldrarna elva till tjugotvå som har det där engagemanget i 1990-talets stora ungdomsserie på teve, Beverly Hills 90210. Hon intervjuar dem och ser serien med dem, noterar hur de inordnar sina scheman efter sändningstiderna och positionerar sig själva i diskussioner kring händelser och karaktärer i serien.

Sina utgångspunkter tar McKinley i Cultural Studies brukarperspektiv på kultur och i diskursanalyser av identitetsarbete. Att samtala om fiktiva karaktärer och förlopp är att testa sina egna roller och förhållningssätt och har i sig ett värde, men McKinley frågar sig också om tittarnas subjektiva uttryckssätt (”Jag tycker att Kelly är söt, jag skulle vilja vara som Kelly”, etc) inte riskerar att helt enkelt internalisera de rådande patriarkala ideal serien förmedlar.

Bokens teoriavsnitt är något massiva, men samtidigt intressanta och användbara. Känner man sig mindre teoretiskt lagd är det för övrigt ganska lätt att hoppa över bitar. Nyckelord är emellertid saker som nöje, njutning, gemenskap och handlingskraft, och det som gör McKinleys studie så intressant är just hennes ingående försök att definiera själva nöjet i tevetittandet (eller läsning över huvud taget). Det handlar om känslomässigt engagemang och ställningstagande på olika nivåer, men lika mycket om att ställa sig utanför serien, att skratta åt den, att gissa vad som ska hända och agera expert på olika sätt.

Lite komiskt blir det så fort McKinley försöker rikta in samtalen på de moraliska frågeställningar seriens producenter berömmer sig om att ta upp. Dessa frågeställningar avfärdar tjejerna ofta snabbt med hur politiskt korrekt serien är, eller genom sina kunskaper kring skådespelare och liknande (en karaktär kommer till exempel inte att göra abort eftersom intrigen konstruerats efter skådespelarens egen graviditet). Istället fokuserar tittarna på relationer, vem som ska vara tillsammans med vem, och på (framför allt de kvinnliga) karaktärernas utseenden.

Detta bekymrar McKinley, som har uttalat feministiska ingångar. ”When”, frågar hon sig, ”is a woman empowered by her pleasure, activity, and community, and when is she a victim of it?” De alternativa kvinnliga förhållningssätt serien påstår sig öppna upp, menar hon, stänger den lika snabbt till igen. Kvinnor fortsätter att definieras utifrån sitt förhållande till en man. Idealet är fortfarande att vara snäll och söt.

Textutdrag (Visa/göm)

Ella Andrén

Publicerad: 2007-05-19 00:00 / Uppdaterad: 2011-01-30 14:35

Kategori: Recension | Recension: #2495

Inga kommentarer ännu

Kommentera eller pinga (trackback).

Du kan använda: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

168 timmar

Annonser

AdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAdAd

Vill du vara med?